Lifepro

Màng Lọc HEPA, Màng Lọc Than Hoạt Tính, Màng Fiber

Màng Lọc HEPA, Màng Lọc Than Hoạt Tính, Màng Fiber

Màng lọc Cacbon máy L366-AP
130.000₫
Màng lọc Cacbon Lifero L366-AP Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại ...
Màng lọc HEPA Lifepro L318-AZ
170.000₫
Màng lọc HEPA Lifepro L318-AZ Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại v...
Màng lọc HEPA Lifepro L366-AP
180.000₫
Màng lọc HEPA Lifepro L366-AP Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại v...
Màng lọc Fiber Lifepro L388-AP
150.000₫
Màng lọc Fiber Lifepro L388-AP Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại ...
Màng lọc than hoạt tính Lifepro L388-AP
250.000₫
Màng lọc than hoạt tính Lifepro L388-AP Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể...
Màng lọc HEPA Lifepro L388-AP
450.000₫
Màng lọc HEPA Lifepro L388-AP Lọc sạch 99,99% bụi trong khí, với việc có thể giữ lại v...

Scroll To Top

CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp thường