Hệ thống phụ kiện ô tô Lifepro áp dụng chính sách thanh toán trả trước đối với tất cả các khách hàng trên toàn quốc ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

Chính sách thanh toán trả trước

Quý khách hàng có thể thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản tài khoản ngân hàng sau:

Chính sách thanh toán

 Số tài khoản  19031051576016
 Chủ tài khoản  Phạm Tuyết Hạnh
 Tên ngân hàng Techcombank chi nhánh Hà Thành Hà Nội
 Nội dung  Mã đơn hàng _ Tên khách hàng _ Số điện thoại

 

Chính sách thanh toán

 Số tài khoản  1460205371459
 Chủ tài khoản  Nguyễn Thị Thuý Bình
 Tên ngân hàng  Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội
 Nội dung  Mã đơn hàng _ Tên khách hàng _ Số điện thoại

 

>> Tìm hiểu ngay: Chính sách bảo mật

Chính sách thanh toán

 Số tài khoản  0931004216482
 Chủ tài khoản  Phạm Tuyết Hạnh
 Tên ngân hàng  Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
 Nội dung  Mã đơn hàng _ Tên khách hàng _ Số điện thoại

>> Tìm hiểu thêm: Phụ tùng ô tô Hàn Quốc