Hệ thống phụ kiện ô tô Lifepro áp dụng chính sách thanh toán trả trước đối với tất cả các khách hàng trên toàn quốc ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Quý khách hàng có thể thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản tài khoản ngân hàng sau:

Techcombank

Techcombank

Số tài khoản

19031051576016

Chủ tài khoản

Phạm Tuyết Hạnh

Tên ngân hàng

Techcombank chi nhánh Hà Thành Hà Nội

Nội dung

Mã đơn hàng _ Tên khách hàng _ Số điện thoại

Agribank

Agribank

Số tài khoản

1460205371459

Chủ tài khoản

Nguyễn Thị Thuý Bình

Tên ngân hàng

Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội

Nội dung

Mã đơn hàng _ Tên khách hàng _ Số điện thoại

Vietcombank

Vietcombank

Số tài khoản

0931004216482

Chủ tài khoản

Phạm Tuyết Hạnh

Tên ngân hàng

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội

Nội dung

Mã đơn hàng _ Tên khách hàng _ Số điện thoại